لوگو شرکت سامان تجهیز نور

شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور

ایزوهای شرکت سامان تجهیز نور  

تست های بیماری های خود ایمنی

یک

بیماری خود ایمن

، شرایط پاتولوژیکی است که از پاسخ غیرطبیعی سیستم ایمنی بدن علیه بافتهای طبیعی منشا می گیرد. در واقع خود ایمنی وجود پاسخ ایمنی self-active با پیدایش یا عدم پیدایش آسیب می باشد. تاکنون بیش از 80 بیماری خود ایمن شناسایی شده است که تستهای تشخیصی متفاوتی برای آنها وجود دارد.

شرکت سامان تجهیز نور

ارائه دهنده، کیت های تشخیص طبی بیماری های خود ایمن به روش الایزا می باشد و اساس تشخیص اکثر بیماریهای خود ایمن شناسایی اتوآنتی بادیها در خون فرد بیمار می باشد. این اتوآنتی بادیهای دارای ارزش تشخیصی، در دسته های مختلفی از جمله: بیماریهای روماتولوژیک، ترومبوز، واسکولیت، بیماریهای خود ایمن گوارشی، بیماریهای خود ایمن کبد، بیماریهای خود ایمن تیروئید، دیابت نوع یک و ... طبقه بندی می شوند.
•  ANA-8S Elisa Kit
•  ANA-8Pro Elisa Kit
•  ANA-Hep2 Quantitative
•  ANA-Hep2
•  ENA-6S Elisa Kit
•  ENA-6 Pro Elisa Kit
•  Sclero-Pro Elisa Kit
•  DANA-Pro Elisa Kit
•  ds-DNA-Check
•  ds-DNA-A Elisa Kit
•  ds-DNA-G Elisa Kit
•  ds-DNA-M Elisa Kit
•  ss-DNA-Check Elisa Kit
•  ss-DNA-A Elisa Kit
•  ss-DNA-G Elisa Kit
•  ss-DNA-M Elisa Kit
•  Histone-C
•  Histone-H1
•  Histone-H2A
•  Histone-H2B
•  Histone -H3
•  Histone -H4
•  Nucleo-h
•  Sm Elisa Kit
•  SS-A Elisa Kit
•  SS-A-52 Elisa Kit
•  SS-A-60 Elisa Kit
•  SS-B Elisa Kit
•  Scl-70 Elisa Kit
•  Cenp-B Elisa Kit
•  Jo-1 Elisa Kit
•  U1-70 Elisa Kit
•  snRNP-C
•  Rib-P Elisa Kit
•  PM-Scl Elisa Kit
•  a-Fodrin -Check
•  a-Fodrin-A
•  a-Fodrin-G
•  RF-Check Elisa Kit
•  RF-AGM Elisa Kit
•  RA/CP Detect Test
•  Anti-CCP Test
•  MMP3 Test
•  Thrombo-Profile
•  Anti-Phospholipid-Screen
•  Anti-Phospholipid-8S-A
•  Anti-Phospholipid-8Pro-A
•  Anti-Phospholipid-8S-GM
•  Anti-Phospholipid-8Pro-GM
•  APS-Profile-GM
•  Anti-Cardiolipin-Check
•  Anti-Cardiolipin -A
•  Anti-Cardiolipin -GM
•  Anti- ᵦ 2-Glyco-Check
•  Anti- ᵦ 2-Glyco-A
•  Anti- ᵦ 2-Glyco-GM
•  Anti -Phosphatidyl-Glycerol-A
•  Anti-Phosphatidyl-Glycerol-GM
•  Anti-Serine -GM
•  Anti -Inositol-GM
•  Anti-Phosphatidic acid-GM
•  Anti-Choline -GM
•  Anti-Sphingomyelin-GM
•  Anti-Ethanolamine-A
•  Anti-Ethanolamine-GM
•  Anti-Serine-Prothrombin-Check
•  Anti-Serine-Prothrombin-A
•  Anti-Serine-Prothrombin-GM
•  Anti-Prothrombin-Check
•  Anti-Prothrombin-A
•  Anti-Prothrombin-GM
•  Anti-Thrombin-Check
•  Anti-Thrombin-A
•  Anti-Thrombin-GM
•  Anti-Annexin V
•  Anti-Laminin
•  HIT II Check
•  HIT II
•  Vasculitis -Screen
•  ANCA-Pro
•  Anti-PR3 sensitive (c-ANCA)
•  Anti-MPO (p-ANCA)
•  Anti-Elastase
•  Anti-Cathepsin G
•  Anti-Lactoferrin
•  Anti-Lysozyme
•  Anti-BPI
•  Anti-GBM
•  Gliadin Check
•  GLIA-A
•  GLIA-G
•  DGP Check
•  DGP-GA
•  DGP-A
•  DGP-G
•  CeliCheck ( New generation)
•  tTg-GA ( New generation)
•  tTg-A ( New generation)
•  tTg-G ( New generation)
•  Crohn's Check
•  ASCA-A
•  ASCA-G
•  Anti-Parietal cell
•  Anti-Intrinsic Factor
•  AMA-M2-Check
•  AMA-M2-G
•  AMA-M2-M
•  LKM-1
•  SLA/LP
•  LC-1
•  IA2-GAD65 Screen
•  IA2
•  GAD 65
•  Anti-Insulin
•  Anti -Parietal cell
•  Anti-TPO
•  Anti-Tg
تهران - بزرگراه آبشناسان - خیابان سردار جنگل شمالی
خیابان پنج تن - بلوار قدس - کوچه دوم شرقی - پلاک 8 - واحد 1

info@samantajhiz.com
85518 - 021
سامان تجهیز در شبکه های اجتماعی

      
تمام حقوق ای وب سایت برای شرکت سامان تجهیز نور محفوظ می باشد

2024
Top