لوگو شرکت سامان تجهیز نور

شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور

ایزوهای شرکت سامان تجهیز نور  

درباره سامان تجهیز - اهداف استراتژیک

شركت سامان تجهیز نور بعنوان یکی از اعضای فعال صنعت تجهیزات پزشکی کشور در زمینه واردات و توزیع فرآورده های تشخیص طبی و تجهیزات آزمایشگاهی، در راستای ماموریت سازمانی و دستیابی به استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت(ISO9001:2015)، مدیریت کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی(ISO13485:2016)، مدیریت رضایتمندی مشتریان(ISO10002:2014) و عملیات توزیع با کیفیت(GDP)، رعایت الزامات قانونی و مقرراتی دولتی و بهبود مستمر، خود را موظف و متعهد به رعایت موارد ذیل می نماید:
1.    ارتقا مستمر سطح کیفی محصولات و خدمات مطابق با استانداردهای کیفی و مقررات سازمان های ذینفع در راستای بهبود رضایت مشتری و تقویت ارتباط با جامعه آزمایشگاهیان
2.    ایجاد بهینه سازی مستمر فضای فیزیکی و روانی محیط کار در راستای توجه به منزلت سرمایه های انسانی
3.    ارتقا مستمر سطح دانش و مهارت کارکنان، خصوصا سرمایه های انسانی تاثیرگذار بر کیفیت محصولات و خدمات
4.    بهبود مستمر در شناسایی و کنترل ریسک های سازمانی و محصولی
5.    افزایش مستمر تنوع محصولات و افزایش سهم بازار
6.    بهبود مستمر زیرساخت های لازم جهت تسهیل و تسریع فرآیندهای سازمانی، خصوصا فرآیندهای تاثیرگذار برکیفیت
7.    بهبود مستمر در شناسایی و کنترل حوادث منجر به تخریب محیط زیست و یا آسیب های اجتماعی (در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی)
تهران - بزرگراه آبشناسان - خیابان سردار جنگل شمالی
خیابان پنج تن - بلوار قدس - کوچه دوم شرقی - پلاک 8 - واحد 1

info@samantajhiz.com
85518 - 021
سامان تجهیز در شبکه های اجتماعی

      
تمام حقوق ای وب سایت برای شرکت سامان تجهیز نور محفوظ می باشد

2024
Top